Grundförstärkning

Markstabilisering med De Neef AXI-System
Först görs en geoteknisk undersökning för att fastställa ev. orsak till sättningar samt för att få en uppfattning om de jordlager som finns. Efter detta bestäms längden på de självborrande stagen så de når ner till önskat bärande lager. När stagen är på plats och fastgjutna injekteras de med ett kompositmaterial nerifrån och när det härdat bildar en kolon/pelare runt stagen. I och med detta så komprimeras även jorden omkring stagen vilket också ökar bärigheten.

Olika exempel på lösningar för grundförstärkningar

Privata bostäder:

• Bostad med sättningar på fundament

• Sprickor uppstår i yttre/inre väggar

• Förlust av fastighetsvärde

• Strukturellt fel

• Ofta trångt/begränsat utrymme

• Tomten planerad och klar

Industrilokaler:

• Lager / Lätt tillverkning

• Byggnader ändrar inriktning

• Grunder ofta på dåligt underlag komprimerad stabiliserad sand

• Sättning på grund av lastning eller överbelastning

• Inga längre stoptiden i produktionen

Historiska byggnader:

• Kräver speciella reparationstekniker

• Mycket urbaniserade områden

• Begränsat utrymme – lite påverkan krävs

Traditionella tekniker för grundförstärkning nackdelar:

Betongpelare

Grundförstärkning i form av betongpelare
kräver att man installerar dessa innan grunden gjuts.

•Grundbehandling2 –3 m

•Behöver ett stort grävhål

•Tung grävutrustning

• Flerstegsprocess

•Tidskrävande

•Påträngande

Mikropelare

Djupbehandling krävs för att nå bärande mark eller berggrund

•Tung utrustning behövs

• Flerstegsprocess

•Tidskrävande

•Påträngande

Härdplastlyftning

Lyft plattor med expansivt skum:

• Förbättring av endast ytjorden

• Förlitar sig enbart på skumegenskaper

• Inget bärande stål

• Lastbärande försvinner över tiden i funktion av skumtrötthet

GCP DE NEEF® AXI Fast Geo-composite Foundation Repair

Fördelar:

Snabb:

• Patenterade självborrstänger tillåter snabb installation:

• Ingen tid för tung utrustning eller mobilisering

• Inget deponi av avfall behövs

• Använder snabbhärdande och bärande polymerer

Grundförstärkning:

•Stabiliserar grunden och förhindrar ytterligare rörelse

•Helt anslutet och integrerat system

•Stålstång överbryggar instabila jordskikt

•Geo-komposit aktiverar och förbättrar svag jord

•Ökar underlagets bärförmåga

Geo-composite:

• Injicerade polymerhartser bildar en geokomposit med jorden

• Val av polymer beroende på faktiska markförhållanden

• Injicerat system kombinerar och sammankopplar:

• Stålstängerna

• Harts-jordkompositen

• Jordlagret/fyllnaden

Reparationen:

• Beprövad lösning för sättning av grunder & byggnader

• Hållbar reparation av rotorsaken

• Stöds av oberoende testning

• Funktionstest på plats

• Återställer belastningen på fundamentet

• Förhindrar ytterligare skador

• DE NEEF®AXI G1

• Enkomponent PU med justerbar injektionstid

• Permeabel för lågpermeabel jord i kontakt med vatten

• DE NEEF®AXI G2/G4

• 2-komponent PU för injektion i permeabel och jord

• Kompensationsinjektering i lera och lågpermeabla jordar

• DE NEEF®AXI G3

• Snabbverkande 2-komponent PU för injektion i gravmarker med stora hålrum

Fördelen med denna metod är att den skapar lite skador på
kringliggande byggnader och

Exempel på hur det ser ut under jorden då man utförd grundförstärkning

Fördelar

• Snabb installation Självborrande stag samt snabb härd tid
(full last 24 tim)

• Liten åverkan på konstruktionen
relativt små hål för stagen erfordras i regel 50mm.

• Tryck test kan utföras på stagen för att testa
lastkapacitet, på plats Då tre stag är satta.

• Behöver inte borras ned till berg.
borras till önskat bärande jordlager

• Inget vatten tillförs i marken Fördelaktigt i ler rik jord

• Små maskiner

• Låga ljud & vibrations nivåer, Känsliga miljöer

• Ökad lastkapacitet i marken mellan stagen
på grund av det expanderande polymererna

• Lågviskösa polymerer som tränger in och binder
jord eller fyllnadsmassor.

• Korrosion på stagen förhindras
Då polymererna bildar ett skydd runt staget

Klicka på länken nedan för att läsa mer: