Miljöklassad Byggnad/Miljöbyggnad (MB)

Miljöklassningssystemets mål är att premiera: • låg energianvändning med liten miljöbelastning, • god innemiljö, • bra materialval och kunskap om vad som är inbyggt i byggnaden. P.L.E. kan i dag erbjuda ett cementlim för fyllning av sprickor och hålrum, detta material uppfyller kraven på guldklassning av miljöanpassad byggnad.

Exempel på applicering:

  • lämplig för tillslutning, fyllning och tätning av torra och fuktiga sprickor och hålrum i betong
  • för höjning av tryckhållfastheten på hålsten

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.