Kristallisering, ett säkert sätt att vattentäta byggnader.

Betongen behöver inte ha sprickor för att vatten ska tränga in. Det finns porer, små hålrum i all betong och genom kapillärkraften tar sig vatten, klorider, koldioxid, kemikalier och slitande media in och förstör den. Armeringen korroderar vilket leder till rostsprängning och förstörelsen accelererar. Vid kristalliseringsmetoden använder man olika kemikalier (som är giftfria och godkända för dricksvatten). Dessa tränger med hjälp av kapillärkraften in i sprickor och hålrum där de stelnar och gör betongen tät men också diffusionsöppen.

 

Läs mera nedan hur kristallisering fungerar, oavsett vilket typ av leverantör man använder:

https://www.youtube.com/watch?v=iCXf5QD7REM