PLE Betongrenovering & Injektering

Vår huvudsakliga inriktning har utvecklats till att bistå med kunskap för bygg- och anläggnings-konstruktioner, samt utförande för tätning och förstärkning av konstruktioner baserat på injektering. PLEAB har lång erfarenhet av injekteringsmaterial, injekteringsutrustning, injekteringsstål och injekteringsslangar. Vi erbjuder marknaden speciella produkter som vi arbetar med, genom våra leverantörer för lagning och förstärkning av betongkonstruktioner.

Injektering i berg & betong alla material

Injektering & Betongrenovering. Vi åtgärdar vattenläckage i berg, betong, rörgenomförningar, tegel, hålsten osv. Vi kan vara med i er brorenovering, renovering av dammar, skador på kraftverk, värmeverk, mm Vi åtgärdar rena vattenläckage samt stoppar kapillär fuktstigning i väggar, syfte att sänka fukthalten i t.ex. källare. Vi injekterar med epoxi för att stärka betong, åtgärda bompartier osv. För att utföra ovan nämnda arbeten använder vi en rad olika härdplaster, polyuretanbaserade, silikater, epoxihartser. Vi använder också cementbaserade produkter ”guldklassade”

Renovering av betong för industri, fastighet

Injektering & Betongrenovering. Vi uppgraderar, reparerar, förebygger skador i betong i alla typer av miljöer. kan vara slitageskador, frostsprängningar, sprickor, fogar, krackeleringar, mm. Kan förekomma på tex golv, väggar, balkonger, vi ytskyddar, målar, belägger, mm tak, fogar, guskgropar, flisfickor, fundament, invallningar, sedimenteringsbassänger, broar, skorstenar, skruvpumpar, sugrör, skibord, dammar, laxtrappor, sprickor med mera. Kunderna finns inom de mest skiftande branscher – vattenkraft, kärnkraft, värmeverk, pappersbruk, stålverk, kemikaliefabriker, livsmedelsindustrin, reningsverk, vattenverk, sockerbruk samt fastighetsbranschen, gruvor, tung industri, mm

Go to Brandtätning med licensierad utbildning

Brandtätning med licensierad utbildning

Ett bra brandskyddssystem ger konstruktörer och beställare ett brett sortiment av brandtätningslösningar. Sortimentet innefattar exempelvis produkter för fogning mellan byggnadsdelar till rörgenomföringar för både brännbara och obrännbara material. brandtätningen kan kombineras med injektering av vatteninträngning genom genomföringar i tex källare, där vi kan stoppa vattenflödet först, sedan brandtäta.

Go to is-blästring ett helt fuktfritt sätt att blästra

is-blästring ett helt fuktfritt sätt att blästra

Isblästring är skonsamt mot underlaget och mycket användbart vid bland annat brandsanering, mögelsanering samt i känsliga miljöer i exempelvis livsmedelsindustrin. Isblästring påminner om sandblästring, men lämnar ingen restprodukt och bearbetar inte underlaget. När isen kommer i kontakt med den varmare, underliggande ytan övergår isen till från fast form till gas – kolsyra. Kolsyra har åttahundra gånger större volym och ”spränger” bort den oönskade beläggningen. Exempel på användningsområden: Bakteriesanering, borttagning av bottenfärg, borttagning av underredsmassa, brandskadesanering, färgborttagning, limborttagning, mögelsanering, rengöring av maskindelar till industrin, sotning av värmeverkspannor, sotning av motordelar, kolsyreisen lämnar inga restprodukter.

Komposite, kompletta ytbehandlingslösningar

Vi erbjuder en mängd olika ekonomiska kompositmaterial för ytskydd, slitageskydd av både metall och betong. Material som klarar temperaturer från -30 till +230 grader Tex gummimodifierad keramfylld tvåkomponents epoxy, slagtålig, för tex muddringsverk, vattenrännor, pumphjul, rännor, trattar, matarskruvar mm. Penslingsbar keramisk beläggning upp till +205 grader. Sprutbart slitageskydd, mm. Alla material är lösningar på underhållsproblem som orsakas av slitage, nötning, erosion, kemiska angrepp och korrosion. Vi rekomenderar och har erfarenhet av tex #Depac, #Chesterton, #Hilti, #Deneef, #Loctite.

Radonsaneringar, mätning, dokumentation

Licensierad av strålsäkerhets myndigheten VENTILATION Det finns olika metoder för det, bland annat radonsug och radonbrunn. Kombinera eventuellt med att förbättra byggnadens ventilation. TÄTNING AV SPRICKOR Täta sprickor och andra otätheter i husets grundkonstruktion. Detta utförs med injektering. TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR Säker radontätning av allt från krypgrunder till golvvinklar och rörgenomföringar RADONMÄTNING Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

Dammfri blästring ett bra miljöval

Vi kan erbjuda mobil dammfri blästring med s.k. vapor blasting. https://youtu.be/qFqj7VGF4-w En blästermetod som inte producerar damm från mediat som släpper vid blästringen, och kan uppnå en profil upp till 125my. Kan användas där man inte kan blästra med vanlig sandblästring, detta på grund av att de damm som uppstår kan skada produktionen eller skada känslig utrustning. Ekonomiska fördelar kan man hitta genom att man kan blästra under pågående produktion, samt att man kan minska den intäckning man annars kan behöva göra, som för det mesta blir ganska dyr, samt att man får en låg kostnad av deponi av material.

Go to FOGFRITT, HÅRT OCH MYCKET TÅLIGT GOLV UTAN SKARVAR

FOGFRITT, HÅRT OCH MYCKET TÅLIGT GOLV UTAN SKARVAR

Ett fogfritt golv är en beläggning bestående av härdplast. Efter påföring härdar produkten till ett hårt och mycket tåligt golv utan skarvar. Fogfria golvbeläggningar benämns ofta med andra namn som t.ex. massagolv och epoxigolv. Det som utmärker ett fogfritt golv är dels att det appliceras som flytande golvmassa och därigenom bildar en homogen yta utan skarvar. Appliceringen av ett fogfritt golv sker snabbt, det tar bara någon eller några dagar innan golvet kan användas. De flesta underlag kan beläggas efter en riktigt utförd förbehandling; betong, avjämningsmassor, metaller, trä- och skivprodukter, asfalt med mera. ​

SERVICE – UNDERHÅLL – REPARATIONER

Vi utför alla slags service- och underhållsarbeten. många års vana på tex industrin, gruvor, bygg, mm kontakta oss för tex, montage, demontage, byte av plåttak, vattenavrinning, balkongbyten, byte av räcken, rivning, mm vi kan erbjuda ett brett utbud av produkter till industrin, fastighetsägare, driftbolag och privatpersoner. Vi utför arbeten med både egen personal samt samarbetspartners som är experter i sitt område.

PLEAB

P.L.E. Betongrenovering & Injektering AB
Med en korrekt utförd renovering kan större och därmed dyrare reparationer längre fram förebyggas.

Injektering eller betongreparationer, ytskydd, slitageskydd, PLEAB tar på sig är alla typer av betongarbeten, Vi är ett mindre företag som värdesätter kvalitén på utförandet, samt vill jobba för en lång & nära kundkontakt, vi har referensobjekt som sträcker sig 15 år bakåt i tiden. PLEAB är en trygg och stabil partner som hjälper sina kunder genom hela processen från start till mål. Vi är det lokala företaget med den stora erfarenheten. Vi tar på oss uppdrag över hela norden. Vi jobbar mot t.e.x fastighetsägare, industrier, gruvor, privatpersoner, mm. Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder då man har skador i betongen, på både nyproduktion och i gamla konstruktioner. det kan vara frostsprängningar, vattenläckage, sprickor, läckande fogar, skadat ytskydd, tex målning eller impregnering. Vi jobbar under största sekretess och namnger aldrig våra kunder. Vi har även samarbetspartners som kan bistå med demontering och reparation och montering av utrustning. Betongrenovering, Injektering. #pleab #betongrenovering #Injektering #blästring #dammfriblästring #vattentätning #rostsprängning #ytskydd #slitageskydd #fogar #fogfriagolv #epoxy #härdplast #sprickor #epoxiinjektering #betong #concrete #bygg #restoration #resin #rostskydd #rostsprängningar #armering

Länkar

Klicka er vidare och läs, mera bilder under respektive

Injektering & Betongrenovering

Injektering & Betongrenovering intressant läsning klicka på bilderna och läs mera

KONTAKTa oss för konsultation eller offert

test