Dammfri blästring en spännande produkt miljövänlig

Sponge-Jet är en torr och ”dammfri” blästermetod som kan spara stora belopp och mycket tid åt entreprenörer, kommuner och företag tack vare sina unika egenskaper och många användningsområden. tex: Brandsanering Rengöring Blästring av känsliga områden Läs mera nedan: https://www.spongejet.com/

Miljöklassad Byggnad/Miljöbyggnad (MB)

Miljöklassningssystemets mål är att premiera: • låg energianvändning med liten miljöbelastning, • god innemiljö, • bra materialval och kunskap om vad som är inbyggt i byggnaden. P.L.E. kan i dag erbjuda ett cementlim för fyllning av sprickor och hålrum, detta material uppfyller kraven på guldklassning av miljöanpassad byggnad. Exempel på applicering: lämplig för tillslutning, fyllning Läs mer om Miljöklassad Byggnad/Miljöbyggnad (MB)[…]

FERROPLAN® SYSTEM INDUSTRIGOLVET MED UNIKA EGENSKAPER SOM KAN LÄGGAS PÅ ALLA UNDERLAG

Ferroplan System kan läggas i tunna skick utan fogar från 25 mm, på befintliga underlag som kan vara tex. betong, asfalt, trä, stål, epoxy etc. Även när underlaget har sprickor är underdimensionerat eller är förorenat med oljor eller dylikt. Ferroplan Systemet består av en Ultra Hög Prestanda Cement (UHPC), stål- och polypropylen fibrer samt en Läs mer om FERROPLAN® SYSTEM INDUSTRIGOLVET MED UNIKA EGENSKAPER SOM KAN LÄGGAS PÅ ALLA UNDERLAG[…]

Kristallisering, ett säkert sätt att vattentäta byggnader.

Betongen behöver inte ha sprickor för att vatten ska tränga in. Det finns porer, små hålrum i all betong och genom kapillärkraften tar sig vatten, klorider, koldioxid, kemikalier och slitande media in och förstör den. Armeringen korroderar vilket leder till rostsprängning och förstörelsen accelererar. Vid kristalliseringsmetoden använder man olika kemikalier (som är giftfria och godkända Läs mer om Kristallisering, ett säkert sätt att vattentäta byggnader.[…]